De Nieuwe Stad

Vraagprijs: €400000 K.K.

In Amsterdam Zuid-Oost in de wijk Gulden Kruis staat sinds 1993 kerkcentrum De Nieuwe Stad. In dit multifunctionele gebouw huizen 14 geloofsgemeenschappen met een regionaal bereik. Het centrum is eigendom van 3 kerkgenootschappen en voor een vierde eigenaarsdeel, die op de zondag de eredienst kan houden, wordt thans een gegadigde gezocht.

Op de website www.spitsvastgoed.nl is een brochure van de kerk te downloaden.

Contactgegevens verkopend makelaar SpitsVastgoed:

David van Duinen
E: d.vanduinen@spitsvastgoed.nl
M: 06 10475240
T: 085 064 20 06