Referenties

Referentie projecten

In Nederland zijn de afgelopen eeuwen meer dan 7.000 gebouwen gerealiseerd als gebedshuis voor een geloofsgemeenschap. Het kan hierbij gaan om een kerk, synagoge, moskee of tempel. De laatste jaren worden nieuwe gebedshuizen gemaakt, maar door een teruglopende geloofsbeleving, worden steeds meer gebouwen gesloten. Deze worden gesloopt of verkocht en getransformeerd. De afgelopen jaren zijn wij bij vele transformaties betrokken geweest als (ver)koop begeleider, taxateur of vastgoedadviseur. Een aantal bijzondere en markante voorbeelden van religieuze gebouwen die getransformeerd zijn en waarbij betrokken zijn geweest, zijn hieronder weergegeven.