Doopsgezinde Kerk – Basisschool

DOOPSGEZINDE KERK – BASISSCHOOL

Sinds de 16e eeuw woonden rond Breda vele ballingen uit andere delen van Europa omdat ze daar meer vrijheid genoten dan elders. Op 22 november van 1896 richtten doopsgezinden die woonden in Breda en omgeving een kring op. Deze kring werd drie jaar later opgeheven en werd er een doopsgezinde gemeente opgericht. De diensten waren een enkele keer in de Waalse kerk, maar daarna tot 1963 in de Evangelisch-Luthers kerk. In 1964 kocht de Doopsgezinde geloofsgemeenschap bouwgrond aan de Cimburgalaan waar architectenbureau Schuch en Kramer vervolgens een ontwerp voor maakte. Op 8 mei 1966 leidde ds. Messie de feestelijke openingsdienst. Vanaf het begin maken ook andere kerkgenootschappen gebruik van het gebouw. In 2017 werd de kerk, door teruglopend aantal bezoekers, gesloten en verkocht aan Winford.

Winford Breda biedt particulier basisonderwijs aan in Breda. Het onderwijs kenmerkt zicht door een persoonlijke en vooral flexibele aanpak. Hierdoor staat het ontwikkelen van eigen talenten bij al de leerlingen centraal. Passend onderwijs is niet alleen het niveau waarop een leerling les volgt, maar ook de persoonlijke behoeftes van elke leerling. Denk daarbij onder andere aan specifieke hulpvragen zoals dyslexie, dyscalculie of hoogbegaafdheid.

ZIE OOK

LOCATIE

  • Cimburgalaan 98K, 4819 BD  Breda