Nederlands Hervormde Kerk – Theater Hemels

Nederlands Hervormde Kerk – Theater

Het is niet precies bekend wanneer de kerk in Twisk is gebouwd. Het is echter wel een eeuwenoud gebouw. In de archieven van de Dom in Utrecht wordt het gebouw al in 1395 genoemd. De eigenaar van de Nederlands Hervormde Kerk was de protestantse gemeente THOMAS. Door een teruglopend aantal bezoekers heeft er de afgelopen jaren een proces plaatsgevonden binnen de gemeente om te komen tot een concentratie van de geloofsgemeente. Besloten is om van de 4 kerken van de gemeente, de kerk in Twisk te verkopen. In 2017 is de kerk verkocht met als doel een theater te realiseren onder de naam: ‘Hemels’.

In de theaterkerk Hemels zijn muziek, theater, ceremonies, samenkomsten en overnachtingen verzameld onder één dak. In de kerkzaal is plek voor verschillende kunstuitingen. De ruime, hoge kerkzaal heeft een prachtige akoestiek en een mooi podium waar allerlei soorten podiumkunsten goed tot hun recht komen. De eigenaren programmeren zelf muziek en theater, maar de zaal is ook te huur voor eigen optredens. Op die manier ontstaat er een mooie mix van muziek en theater, bekend en onbekend, lokaal en nationaal, jong en oud. De theaterkerk is ook te huur voor andere evenementen zoals tentoonstellingen, rouw- en trouwdiensten, seminars, vergaderingen en trainingen.